hotline

0913 847938

hotline
NHẬN BÁO GIÁ
MỘT SỐ THÔNG TIN
  1. Sau khi Quý khách hàng đã duyệt bản vẽ (2D + 3D), tdf sẽ lên căn hộ khảo sát thực tế lần 02 phục vụ cho quá trình sản xuất.
  2. Trong quá trình khảo sát để sản xuất nếu có phát sinh (dời ổ điện, máy lạnh, không đủ không gian,..), tdf sẽ báo lại cho Quý khách hàng để chọn phương án tốt nhất.
  3. Tất cả các thay đổi trong quá trình khảo sát này, sẽ được tdf vẽ lại lần cuối gởi lại cho Quý khách hàng duyệt.
CÔNG TY NỘI THẤT TIN DŨNG